OGŁOSZENIA XVII Niedziela Zwykła 30 lipca 2023 r.

1. W pierwszy czwartek miesiąca po Mszy św. wieczornej o godz. 18.30 modlitwa za kapłanów i o powołania.
2. W I piątek po Mszy św. o godz. 8:30 i 18:30 nabożeństwo do NSJ. Po Mszy św. wieczornej adoracja prowadzona przez wspólnotę Misja św. Faustyny. Nawiedziny chorych od godz. 8:00.
3. W sobotę po Mszy św. o g.8:30 różaniec św. wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi.
4. Modlitwa o zakończenie wojny na Ukrainie o godz. 18:00.
5. Dla uczenia stulecia obecności pasjonistów w Polsce i 85 lat w Rawie Mazowieckiej postanowiliśmy wzbogacić otocznie kościoła nowymi figurami pasyjnymi. Figury możemy zobaczyć przed wejściem do zakrystii. Zachęcamy wiernych do wsparcia tej inicjatywy. Bóg zapłać za wszelkie złożone już ofiary.
6. Organizowana jest pielgrzymka Rodziny Radia Maryja do Torunia na „Dziękczynienie w Rodzinie” w sobotę 5 sierpnia. Zapisy i bliższe informacje u P. Bożeny i P. Eli. Telefony są podane w ogłoszeniach w gablocie i na stronie internetowej. (p. Bożena 46 815 44 95; p. Ela 536 657 115)
7. Parafia Świętej Trójcy w Cielądzu organizuje 10 września pielgrzymkę do Markowej, w archidiecezji przemyskiej na beatyfikację rodziny Ulmów. Zapisy u O. Edwarda z Cielądza. Telefon jest podany w ogłoszeniach w gablocie i na stronie internetowej ( tel. 505 991 190)
8. Mała Akademia Wakacyjna istnieje przy kościele Ojców Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej od 1999 roku. Spotkania w lipcu są letnią edycją, działającej w roku szkolnym Małej Akademii Mądrości Krzyża. Spotkania odbywały się od 2 do 23 lipca przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 10.30 do 12.45. Nadrzędnym celem Jubileuszowej 25. Małej Akademii Wakacyjnej była pomoc dzieciom w odkrywaniu prawdziwych, uniwersalnych wartości, które pomogą młodym włączać się w budowanie dobrych relacji w życiu społecznym, jak również współpraca z rodzicami. W tegorocznych zajęciach uczestniczyło pięćdziesięcioro pięcioro dzieci. Spotkania umożliwiały dobre przeżycie wolnego czasu dzieciom, które w czasie wakacji pozostają w Rawie lub do niej przyjeżdżają. Hasłem były słowa: „Dbam o ciało, dbam o duszę – być człowiekiem pięknym muszę” Urozmaicony charakter Jubileuszowej Małej Akademii zawierał oprócz spotkań formacyjnych, małe formy literackie, gry i zabawy, zajęcia plastyczne oraz ze śpiewu. W trakcie zajęć dzieci miały ciastka i słodkie napoje. Dzieci uczestniczyły również w wyprawach poznawczych i wycieczkach. W tym roku Akademia Wakacyjna wyraża wielkie podziękowanie P. Burmistrzowi i władzom miasta Rawa Maz. za dofinansowanie spotkań i wyjazdów. Szczególne podziękowania należą się również paniom nauczycielkom za prowadzenie zajęć oraz O. Przeorowi i rodzicom za współpracę. Dziękujemy również za wszelką życzliwość osobom, które ofiarami i dobrym słowem wspierały to przedsięwzięcie. W ten sposób przy naszym kościele w Rawie, można było po raz kolejny zorganizować wartościowe spotkania. Niech ta współpraca nauczycieli, rodziców i klasztoru uwielbia Boga i Maryję oraz służy dobru dzieci, rodzin i lokalnej społeczności. Szczegółowe podziękowania znajdują się w gablocie.
9. Nowa edycja kursu przedmałżeńskiego dla narzeczonych planowana jest od połowy września w klasztorze. Prosimy narzeczonych o zapisywanie się mailowo na kurs, do końca sierpnia. Bliższe informacje na stronie internetowej parafii.
10. W intencji zmarłych z naszych rodzin, Ojców i Braci Pasjonistów, Dobroczyńców naszego kościoła i klasztoru. Wieczny odpoczynek…