NIEDZIELA Chrystusa Króla Wszechświata – 20.11.2022 r.

  1. Dzisiaj, w ramach wizytacji kanonicznej gościmy J.E ks. bp Andrzeja Franciszka Dziubę. O g.8:25 uroczyste powitanie. Na Mszy św. o 8:30 sprawozdanie o. Proboszcza. Mszy św. o g.10:00 celebrowana będzie przez Ks. Biskupa, prezentacja duszpasterstwa młodzieży, służby liturgicznej i asysty. W czasie Mszy św. o 11:30 prezentacja duszpasterstwa dzieci, a w czasie Mszy św. o 13:00 kółek różańcowych i innych grup modlitewnych. W poniedziałek 21 listopada Ks. Biskup odwiedzi placówki oświatowe oraz szpitala Świętego Ducha. Podczas Mszy św. o g. 18.30 nastąpi zakończenie wizytacji. Szczegółowy plan wizytacji znajduje się w gablocie i na stronie internetowej.
  2. Za tydzień w niedzielę rozpoczniemy okres Adwentu. Jest to czas duchowego przygotowania się do obchodów Świąt Bożego Narodzenia.
  3. W piątek po Mszy św. wieczornej spotkanie dla Bractwa Czarnego Szkaplerza i sympatyków duchowości pasyjnej.
  4. W sobotę o 8:30 Msza św. i Różaniec w intencji rychłej beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego o. Bernarda Kryszkiewicza pasjonisty.
  5. Również w sobotę, 26 listopada, o godz. 13-tej, w sali nowego klasztoru, spotkanie dla dzieci klas piątych ze Szkoły nr 2 i z Pukinina.
  6. Przyjmujemy na wypominki całoroczne na rok 2023.
  7. Organizowana jest pielgrzymka dwudniowa pielgrzymka do Lichenia i Torunia w dniach 3-4 grudnia b.r. Zapisy u Pani Eli (tel. 536-657-115) i u Pani Bożeny (tel. 815-44-95).
  8. Informujemy, że nastąpiła zmiana numerów kont bankowych parafii i klasztoru.
  9. W intencji śp. Tadeusza Biniendy, Pawła Budek zmarłych z naszych rodzin, Ojców i Braci Pasjonistów oraz Dobroczyńców naszego kościoła i klasztoru. Wieczny odpoczynek…

 


 

KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

 

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiają się pytania o postawę św. Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa w czasie jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Ojciec Święty nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów, niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego rodzaju opinii. Tego typu oskarżenia wpisują się w próby podważenia autorytetu św. Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W konsekwencji stanowi to próbę zniszczenia dziedzictwa tego wyjątkowego pontyfikatu.

Medialny atak na św. Jana Pawła II znajduje swoją przyczynę m.in. w nastawieniu niektórych grup społecznych do jego nauczania, a zwłaszcza na temat wartości ludzkiego życia i jego ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci, wartości małżeństwa i rodziny, moralności życia seksualnego, a także w głoszonej przez niego teologii ciała, co nie odpowiada współczesnym ideologiom, propagującym wykrzywioną wizję człowieka i hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny.

Uczciwe szukanie prawdy i dawanie o niej świadectwa jest obowiązkiem każdego prawego sumienia. Dlatego też – dnia 14 listopada br. – na Jasnej Górze, zostało przygotowane Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich. Jest to szerokie opracowanie, które uwzględnia zarówno kontekst historyczny i ówczesny stan wiedzy, jak również uwarunkowania społeczne, kulturowe i prawne czasów, w których żył i pracował św. Jan Paweł II.

Zachęcam wiernych do lektury tego tekstu, a przez to do refleksji nad pontyfikatem i spuścizną dziejową Papieża Polaka, który jako pierwszy zwierzchnik Kościoła katolickiego, zgodnie z posiadaną wiedzą, podjął zdecydowaną walkę z przypadkami krzywdzenia małoletnich, a także wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania tego typu przestępstw.

Ze względu na objętość dokumentu, dostępny jest on na stronach internetowych episkopatu, poszczególnych diecezji, parafii oraz mediów katolickich w całym kraju.

Z pasterskim błogosławieństwem,

+ Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 14 listopada 2022 roku