I NIEDZIELA ADWENTU – 27.11.2022 r.

 1. Serdecznie dziękujemy wiernym za udział w wizytacji kanonicznej  E ks. bp Andrzeja Franciszka Dziuby. Dziękujemy Ojcom pasjonistom, ks. Dziekanowi prałatowi dr Bogumiłowi Karpowi wraz z Duchowieństwem dekanatu rawskiego, Paniom katechetkom,  Panu kościelnemu, Pani organistce, służbie liturgicznej, asyście, duszpasterstwu młodzieży, duszpasterstwu dzieci i grupom modlitewnym. Dziękujemy za serdeczne przyjęcie  dzieciom, młodzieży, nauczycielom i dyrekcji z przedszkoli i szkół naszej parafii oraz dyrekcji szpitala Świętego Ducha. Dziękujemy Panu Staroście Powiatu Rawskiego  Józefowi Matysiakowi za obecność podczas wizyty Ks. Biskupa w szpitalu. Dziękujemy Wspólnocie Ewangelicko – Augsburskiej naczelne z jej duszpasterzem ks. Haliną Radacz.
 2. Rozpoczęliśmy okres Adwentu. Jest to czas duchowego przygotowania się do obchodów Świąt Bożego Narodzenia. Od jutra zapraszamy na roraty na godz. 7:00. W Adwencie roraty dla dzieci i rodziców we wtorki, czwartki i soboty o godz. 7-mej.
 3. Poświęcone opłatki i bożonarodzeniowe świece Caritas można nabywać w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.
 4. W pierwszy piątek odwiedziny chorych od godz. 8:30. Msza św. I-piątkowa z udziałem dzieci o godz. 16:30, a po Mszy św. o godz. 18:30 Adoracja prowadzona przez wspólnotę Misja św. Faustyny.
 5. W pierwszą sobotę po Msza św. o godz. 8:30 Różaniec św. w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi.
 6. W przyszłą niedziele po Mszy św. o godz. 13:00 spotkanie dla Kółek różańcowych.
 7. Przyjmujemy na wypominki całoroczne na rok 2023.
 8. Informujemy, że nastąpiła zmiana numerów kont bankowych parafii i klasztoru.
 9. W przyszłą niedzielę po Mszach św. zbiórka ofiar dla pasjonistów i powierzonych ich pieczy ludzi na Ukrainie.
 10. Fundacja Słowo Krzyża zaprasza na warsztaty dla dzieci w wieku 6-9 lat oraz równolegle dla rodziców i wychowawców. Celem warsztatów jest pokazanie sposobów wychodzenia z sytuacji kryzysowych w wychowaniu. Naszą inspiracją jest czcigodny sługa Boży o. Bernard Kryszkiewicz, pasjonista. Bernard jako dziecko stwarzał poważne problemy wychowawcze. Został oddany „za karę” do przedwojennej szkoły pasjonistów w Przasnyszu. Odnalazł tam swoją życiową drogę, która uczyniła z niego człowieka wrażliwego na problemy innych oraz wychowawcę młodzieży. Warsztaty odbędą się 3 grudnia. Więcej informacji znajdą Państwo na plakacie w gablocie i stronie Internetowej. (Zadanie publiczne pn. „Łobuziak, który został wychowawcą. Mazowiecki życiorys: Bernard Kryszkiewicz, pasjonista”, dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego).
 11. W intencji śp. Leszka Gromiec zmarłych z naszych rodzin, Ojców i Braci Pasjonistów oraz Dobroczyńców naszego kościoła i klasztoru. Wieczny odpoczynek…

 


 

Warsztaty dla dorosłych i dzieci
Łobuziak, który został wychowawcą.

Mazowiecki życiorys: Bernard Kryszkiewicz, pasjonista

 


 

Słowa zachęty Prowincjała pasjonistów o. Łukasza Andrzejewskiego z okazji zbiórki ofiar dla pasjonistów

i znajdujących się pod ich opieką ludzi na Ukrainie.

 

Drodzy Przyjaciele,

od wielu miesięcy obserwujemy doniesienia o trwającej za naszą wschodnią granicą wojnie, widzimy także wielkie zaangażowanie wielu Polaków w pomoc uchodźcom i poszkodowanym. Jest to szczególnie bliskie sercu polskich pasjonistów, którzy są obecni w Smotryczu na Ukrainie od 1991 roku, czyli już ponad 30-lat. W tym czasie powstał tam klasztor, dom rekolekcyjny oraz wybudowano lub odbudowano wiele kościołów, w których pełnimy posługę duszpasterską. Od 2017 roku wraz z siostrami szarytkami rozpoczęliśmy dzieło pod nazwą Dom Miłosierdzia, gdzie staramy się nieść pomoc najbardziej potrzebującym, starszym i chorym. Obecnie pod naszą opieką przebywa 30 pensjonariuszy. Działa tam także świetlica dla dzieci i młodzieży, która w czasie pandemii, a teraz wojny, okazała się jedynym miejscem spotkania i rozwijania swoich zdolności dla najmłodszych z naszej okolicy.

Od początku wojny nasi czterej współbracia i trzy siostry szarytki, którzy zdecydowali się pozostać na Ukrainie, niosą bezinteresownie i z wielkim poświęceniem pomoc licznym uchodźcom szukającym schronienia w tej części Ukrainy. Wielkim wyzwaniem dla naszych współbraci i ich podopiecznych będzie tegoroczna zima, przez częste przerwy w dostawie energii elektrycznej, brak opału i rosnące ceny żywności. Nasza prowincja nie pozostawia ich samych, organizując pomoc humanitarną, pomagając w zapewnieniu płynności finansowej oraz realizując różne projekty pomocowe, wychodzące daleko poza obszar naszego oddziaływania. Mamy świadomość, że te skromne działania są jedynie kroplą wobec ogromu potrzeb, ale niosą nadzieję tym, którzy jej teraz tak bardzo potrzebują.

Chociaż obecny czas naznaczony dużą niepewnością ekonomiczną, powoduje obawy o przyszłość i zatroskanie o los najbliższych, pozwalam sobie w imieniu własnym i moich współbraci posługujących na Ukrainie prosić o wsparcie ich działalności w tym trudnym czasie. W drugą niedzielę Adwentu w naszych kościoła zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek na ten cel. Za każde wsparcie bardzo dziękujemy i zapewniamy o naszej modlitewnej pamięci.

o. Łukasz Andrzejewski CP

Przełożony Prowincjalny.