XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 31.10.2021 r.

 1. Dziś w niedzielę 31 października zapraszamy na „Noc Świętych”. Rozpoczęcie Mszą św. w naszej świątyni o g.18:30. Po Mszy św. ok godz. 19:20 ruszy procesja z relikwiami świętych i błogosławionych do Dużego Kościoła. Zapraszamy do udziału wszystkich wiernych w tym kandydatów do bierzmowania. Na czas procesji prosimy wiernych o zabranie świec.
 2. W miesiącu listopadzie będzie odprawiana o godz. 18:30 Msza św. listopadowa, poprzedzona modlitwą różańcową o godz. 18:00 z wyczytaniem imion i nazwisk osób zmarłych. Wykaz zmarłych polecanych w tej Mszy św. znajdziemy w gablocie, a także na Stronie internetowej i Facebooku Parafii.
 3. Jutro, w poniedziałek 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszym kościele wg porządku niedzielnego. Nie będzie Mszy św. o godz. 13.00, bo w tym czasie na cmentarzu o godz. 12:00 rozpocznie się Msza św., a po niej odbędzie procesja z modlitwą za zmarłych.
 4. We wtorek 2 listopada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. Po Mszy św. wieczornej procesja wokół kościoła i modlitwa za zmarłych. Prosimy o zabranie ze sobą świec.
 5. W pierwszy piątek odwiedziny chorych od godz. 8:30. Msza św. I piątkowa z udziałem dzieci o godz. 16:30, a po Mszy św. o godz.18:30 Adoracja prowadzona przez wspólnotę Misja św. Faustyny.
 6. W piątek odbędą się w klasztorze spotkania dla kandydatów do bierzmowania. Bliższe informację podadzą katecheci.
 7. W pierwszą sobotę po Msza św. o godz. 8:30 Różaniec św. w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi.
 8. W przyszłą niedzielę, 7 listopada, spotkanie dla rodziców klas trzecich, po Mszy św. o godz. 11:30. Natomiast po Mszy św. o godz. 13:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i spotkanie dla Kółek różańcowych.
 9. Przyjmujemy intencje na Msze św. listopadowe za i na wypominki.
 10. Projekcja nowego filmu pt.: „Fatima” w kinie MDK-u tylko od 5 do 11 listopada w godzinach popołudniowych.
 11. Naszej modlitewnej pamięci polecajmy naszych bliskich zmarłych krewnych, ojców i braci Pasjonistów, dobroczyńców kościoła i klasztoru. Wieczny odpoczynek…
 12. Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:

Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.