Św. Paweł od Krzyża 1694 – 1775 – Założyciel

 

< Wróć

 

Paweł Danei, urodził się w 1694 roku we włoskim Piemoncie. Rozmiłowany w Krzyżu Chrystusa, nauczył się mądrości w Ranach Chrystusowych.

Był wielkim mistykiem chrześcijańskim, a zarazem jednym z największych kaznodziejów osiemnastego stulecia.

Nauczał, że „bardzo pożyteczną i świętą rzeczą jest rozmyślać o Męce Pana i nad nią się zastanawiać, albowiem na tej drodze dochodzi się do nadprzyrodzonej łączności z Bogiem.

W tej świętej szkole nabywa się prawdziwej mądrości. Tam wyuczyli się jej wszyscy święci…”

Życiorysy św. Pawła od Krzyża uznają zgodnie, że inicjatywa założenia Zgromadzenia Męki Pańskiej wyszła nie od niego, lecz od Matki Bożej.

Gdy miał 26 lat, ukazała mu się odziana w czarną szatę ze znakiem Męki Jezusa na piersi, znakiem krzyża i serca z napisem:

JESU XPI PASSIO (Jezusa Chrystusa Męka).

Najświętsza Matka poleciła Pawłowi, by założył zakon, którego członkowie odziani w podobny strój będą nieustannie czcić pamięć Męki Jezusowej.

W kolejnych wizjach otrzymywał światło i pouczenie dotyczące reguły zakonnej i apostolstwa.

Obdarzony mistycznymi łaskami, pouczony drogą objawień, założył zgromadzenie zakonne, którego zadaniem jest głosić Chrystusa Ukrzyżowanego

Członkowie zakonu specjalnym ślubem zobowiązują się krzewić w świecie pamięć o Męce Chrystusa i nabożeństwo do niej.

Kościół nie tylko uroczyście zatwierdził zgromadzenie Męki Pańskiej, ale obdarzył je licznymi łaskami i przywilejami.

 

 

Kościół nazwał św. Pawła od Krzyża „Łowcą dusz”.

I tym łowcą dusz pozostał on do końca. W czasie ostatniej choroby nie przestawał głosić chwały Chrystusa Ukrzyżowanego.

Nie mogąc zdobyć się już na inne słowa, poprzestawał na zalecaniu odwiedzającym go, by pamiętali o Męce Pańskiej.

Każdemu, jako ostatnią pamiątkę, wręczał mały krucyfiks, który nieustannie miał przypominać ostatnie jego słowa.

A gdy już nie mógł mówić, ujął w drżące wyniszczone dłonie jeden z małych krucyfiksów, wskazał na postać rozpiętą na krzyżu, następnie uniósłszy rękę przyłożył ją do czoła, a żarliwe błaganie w jego oczach mówiło wyraźniej niż słowa, na które nie potrafił się już zdobyć:

” Trzeba zawsze pamiętać o cierpieniach naszego Pana! „

Był to ostatni wysiłek Łowcy dusz. Zmarł w wieku lat 81.

Ciało świętego Założyciela doznaje wielkiej czci w rzymskiej bazylice świętych Jana i Pawła.

Do chwały ołtarzy wyniósł Pawła papież Pius IX. Beatyfikacji dokonał w roku 1853, kanonizacji w 1867 roku.

Jan Paweł II, jeszcze jako kardynał Wojtyła, opublikował artykuł o św. Pawle od Krzyża w „Ateneum Kapłańskim” (t. 70/ 1967) z okazji setnej rocznicy kanonizacji pt. „Duchowość pasyjna i duchowość paschalna św. Pawła od Krzyża”.

Dostępny w języku polskim życiorys Św. Pawła od Krzyża nosi tytuł: „Łowca dusz”.

Dla dzieci „Opowieść o Pawle, co Jezusowi pomagał” historia o życiu św. Pawła od Krzyża – wierszem.

Wspomnienie liturgiczne – 19 października.

 

Podstawowa bibliografia:
E. Burke CP, Łowca dusz. Święty Paweł od Krzyża, wyd. 2, Sadowie-Golgota 2007.
A. Lippi CP, Mistyk i głosiciel Ewangelii. Życie Świętego Pawła od Krzyża, Rawa Mazowiecka – Warszawa 2020.

 

Zobacz materiał filmowy: