Mała Akademia

 

< Wróć

 

Sobór Watykański II w swej „Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim” uczy:

 

„Należy więc zgodnie z postępem nauk psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych dopomagać dzieciom i młodzieży do harmonijnego rozwijania wrodzonych właściwości fizycznych, moralnych i intelektualnych, do zdobywania stopniowo coraz doskonalszego zmysłu odpowiedzialności w należytym kształtowaniu własnego życia przez nieustanny wysiłek i w osiąganiu prawdziwej wolności, po wielkodusznym i stanowczym przezwyciężeniu przeszkód” (DWCH 1).

 

Mała Akademia – zasady i cele ogólne.

 

Mała Akademia to projekt mający na celu pomagać dzieciom, młodzieży i rodzinom w odkrywaniu prawdziwych wartości, które pomagają człowiekowi pięknie żyć, że szczególnym uwzględnieniem wartości Ewangelii.

Formacja w Małej Akademii chce czerpać z ogromnego bogactwa religii, kultury, sztuki, literatury oraz każdej wiedzy, która ukazuje prawdziwą godność człowieka realizowaną w przestrzeni prawdy, dobra i piękna.

 

Mała Akademia – realizacja projektu.

 

Obecnie przy naszym kościele Mała Akademia realizuje swój projekt poprzez zespół konkretnych działań:

  1. Mała Akademia Mądrości Krzyża ( dwuletnie studium humanistyczno-religijne dla dorastającej młodzieży), od 1994 r.
  2. Mała Akademia Wakacyjna (miesięczne półkolonie dla dzieci w lipcu), od 1999 r.
  3. Scena Wartości (scena małych form teatralnych działająca w czasie trwania roku szkolnego ), od 2005 r.
  4. Mała Akademia Rodziny (od 2010 r.)