Mała Akademia Mądrości Krzyża

 

< Wróć

 

1. Mała Akademia Mądrości Krzyża jest studium dla starszych dzieci o charakterze religijno-humanistycznym. Mała Akademia pragnie kształtować i wychowywać młodych ludzi:

 • wrażliwych na Boga, na nadprzyrodzoność i na wartości religijne ze szczególnym uwzględnieniem „mądrości Krzyża”
 • otwartych na przyjęcie tego wszystkiego, co prawdziwie ludzkie i co człowieka szlachetnie rozwija –
 • potrafiących wybierać to co dobre w otaczającym nas trudnym świecie

2. Przyjecie do grona uczestników następuje po ocenie dokonanej na podstawie testu lub rozmowy kwalifikacyjnej. Przy przyjmowaniu wymagana jest zgoda Rodziców dziecka lub Opiekunów. (wiek przyjęcia – z zasady kl. V)

3. Studium inauguruje swoje zajęcia każdego roku w październiku, w uroczystość Św. Pawła od Krzyża. Zajęcia odbywają się w dwóch blokach semestralnych, w soboty po południu.

4. W Małej Akademii nie ma ocen i egzaminów, natomiast każdy rok kończy się napisaniem samodzielnej pracy na określony temat.

Na zakończenie Studium otrzymuje się pamiątkowy Dyplom.

 

Tematyka spotkań

 

Rok I

 

 1. Życie duchowe (zagadnienia modlitwy i sakramentów)
 2. Psychologia rozwojowa (okres prenatalny, niemowlęcy, przedszkolny i szkolny)
 3. Literatura (problematyka godności człowieka w kontekście religijnym)
 4. Savoir-vivre (zasady dobrego wychowania)

 

Rok II

 

 1. Memoria Passionis (analiza wybranych tekstów pasyjnych, m.in. z Ewangelii)
 2. Rozwój religijny (jak pomóc sobie i innym w kształtowaniu wiary)
 3. Biografie (wybrane życiorysy świętych)
 4. Mass media (jak dobrze korzystać ze środków masowej komunikacji)
 5. Profilaktyka(ekologia człowieka, jak żyć zdrowo)

W ramach formacji przewidziane są zajęcia pod nazwą Laboratorium (projekcja filmu połączona z dyskusją) oraz Konwersatorium (spotkanie dyskusyjne na tematy życia społecznego)

Z historii…

 

Mała Akademia Mądrości Krzyża rozpoczęła swoją działalność w kościele ojców pasjonistów w Rawie Mazowieckiej dnia 18 października 1994 roku podczas Mszy św. o godz. 18:30 odprawionej w intencji dzieci i rodziców.

Po Mszy św. odbyło się spotkanie organizacyjne, podczas którego „mali studenci” otrzymali informacje i plan spotkań na I semestr studium.

Pierwszy artykuł o Małej Akademii ukazał się w „Niedzieli”- Tygodniku Katolickim, 18 lutego 1996 roku, w dodatku „Z życia Kościoła Łowickiego”. Jeszcze tego samego roku, 2 kwietnia, artykuł o naszym studium został zamieszczony w „Słowie-Dzienniku Katolickim” w rubryce „Wiara i życie”.

Kolejna publikacja, tym razem w prasie lokalnej, ukazała się 19 marca 1999 roku. „Echo Ziemi Rawskiej” zamieściło artykuł, pt. „Mała Akademia”. 1 lutego 2004 roku, Tygodnik Katolicki „Niedziela” ponownie zamieszcza publikację ukazującą działalność Małej Akademii.

Audycja radiowa „na żywo” w Radiu Maryja z udziałem słuchaczy, miała miejsce 15 listopada 1997 roku. Uczestniczyli w niej studenci Małej Akademii oraz dwóch ojców pasjonistów.

Oprócz normalnych zajęć związanych z realizacją planu, studenci każdego roku przeżywają tzw. wyjazd formacyjny. Zadaniem każdego takiego wyjazdu jest poznawanie miejsc, w których człowiek służy człowiekowi w sposób szczególny.

Dotychczas po wiele razy odwiedzaliśmy Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie, Zakład dla Niewidomych w Laskach i Instytut Głuchoniemych w Warszawie.

Bieżące…

 

Rozpoczęcie zajęć Małej Akademii w roku 2018/2019 odbyło się w niedzielę, 20 października, podczas Mszy św. z udziałem dzieci i rodziców, o godz. 11:30.