Chrzest

 

< Wróć

 

Sakrament chrztu ustanowił Jezus Chrystus, a jego sprawowanie powierzył wraz z Ewangelią swojemu Kościołowi.

Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem, bo daje udział w życiu Bożym i mocą Ducha świętego oczyszcza z wszelkich grzechów, także z grzechu pierworodnego.

Ponadto chrzest włącza nas do wspólnoty wierzących w Chrystusa, do Kościoła.

Chrzty odbywają się w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 13:00.

W lipcu i sierpniu o godz. 11:30.

 

Wymagane dokumenty:

 

  • dowód osobisty jednego z rodziców;
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z USC;
  • świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa (jeśli nie został zawarty ślub kościelny, to akt związku cywilnego);
  • zaświadczenie dla rodziców chrzestnych z ich własnej parafii, że mogą być dopuszczeni do godności ojca chrzestnego/matki chrzestnej;
  • dane personalne rodziców chrzestnych;
  • jeżeli dziecko jest spoza terenu naszej parafii, wymagana jest zgoda Proboszcza parafii miejsca zamieszkania.