Bł. Wawrzyniec Salvi (1782 -1856)

 

< Wróć

 

Urodził się w Rzymie w 1782 r. Mając 19 lat wstąpił do Pasjonistów, przyjmując imię Wawrzyniec Maria.

Święcenia kapłańskie otrzymał w 1802 r. i poświęcił się nauce, kontemplacji i kaznodziejstwu.

Krzewił nabożeństwo do Dzieciątka Jezus. Opublikował 4-tomowe dzieło pt. „Dusza rozmiłowana w Dzieciątku Jezus”.

Do czterech publicznych ślubów, jakie składają Pasjoniści, dodał swój prywatny ślub, którym zobowiązał się krzewić nabożeństwo do Dzieciątka Jezus, do Tajemnicy Wcielenia Bożego Syna.

Zmarł w 1856 r. Już za życia był obdarzony mocą czynienia cudów i sławą świętego.

Tę jego świętość potwierdził Jan Paweł II, ogłaszając go błogosławionym w 1989 r.