26 Błogosławionych Męczenników z Daimiel męczennicy hiszpańscy (+1936)

 

< Wróć

 

Hiszpanie, 15 kleryków w wieku od 18 do 21 lat przygotowujących się do pracy w Ameryce Łacińskiej, 7 kapłanów i 4 braci; wszyscy stali się ofiarami prześladowań religijnych Hiszpanii.

Zginęli za wierność swojemu powołaniu zakonnemu.

Kościół hiszpański był we wspomnianym okresie przedmiotem represji. Aktywni chrześcijanie byli uważani za wrogów postępu i demokracji.

Spotkała ich śmierć okrutna i bezsensowna za to, że byli zakonnikami.

Dnia 1 października 1989 roku Jan Paweł II dokonał beatyfikacji 26 pasjonistów z klasztoru w Daimiel.

„Obywatele Kalwarii, oto przyszło nasze Getsemani! Nasza natura ludzka w słabej swej części ugina się i lęka w perspektywie Kalwarii.

Tak jak człowieczeństwo Jezusa, jest przerażona i powalona. Lecz Jezus Chrystus jest z nami. Daję wam tego, który jest siłą słabych.

Anioł umacniał Jezusa. Nas zaś podtrzymuje sam Jezus. …Obywatele Kalwarii, odwagi ! Trzeba nam, umrzeć za Chrystusa.”

Słowa o. Nicefora skierowane do współbraci przed przyjęciem wiatyku.

Wspomnienie liturgiczne 23 lipca.